Hjarteleg velkomne til Tedragen!
Handlekorg 0

Tedragen

Sen-Cha japansk grøn te

250,00 kr

Det er med stor glede at Tedragen saman med Toku Te kan tilby Sen-cha.

Teen er prosessert av den anerkjende temeisteren Takuro Oyama frå Tokyo, og starter prosesseringa når vi tingar teen. 

Sen-cha te er ein tradisjonell japansk grøn te med mykje smak av "umami". Hovudskilnaden på tilverkinga av grøn te i Kina og Japan ligg i prosessen "kill green" eller enzym stopp. I Kina vert teen oppvarma ved bruk av store jernsteikepannar, medan ein sen-cha te vert dampa. Denne prosessen tek svært kort tid, berre 15-20 sek, og vert sett i gang under eit døgn etter at teen er plukka. Dette vert gjort for å unngå sporadisk oksidering og for best mogleg å bevara virkestoffa i teen. Te blada vert til slutt rulla stramt i saman for så å bli tørka.

3g/3dl, trekketid 90 sekund, 70 grader C

Vår Sen-cha kjem i frå Shizuoka

Teblad: Samanrulla teblad. Blada er ikkje oksiderte.

 


Del dette produktet


Meir frå denne kategorien